Napiš mi

... něco pěkného ...


Aby to ale nebylo tak jednoduché, musíš vyluštit tuhle hádanku:

Pokud je stejná kniha na poličce čtvrtou zleva a šestou zprava, kolik knih je na poličce?